Καλώς Ήλθατε

Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, που ανήκουν σε ερευνητικές ομάδες εργαστηρίων των παραπάνω Τμημάτων, συγκροτούν Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Έρευνας στη θεματική περιοχή: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ.

Δραστηριότητες του Δικτύου

Εκτύπωση

Σχεδιαζόμενες δραστηριότητες του Δικτύου:

(α) Δραστηριότητες προβολής του δικτύου.

1. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου πληροφοριακού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

(π.χ. cd, dvd), που θα έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τις ερευνητικές δυνατότητες - δραστηριότητες του Δικτύου.

2. Ανάπτυξη ιστοτόπου για την παρουσίαση του ερευνητικού δυναμικού του Δικτύου.

3. Οργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση του δικτύου, συναντήσεων και παρουσιάσεων για την

προβολή του δικτύου σε δυνητικούς χρήστες της τεχνογνωσίας του δικτύου.

4. Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας και παράλληλων παρουσιάσεων (summer school).

5. Τακτικά σεμινάρια παρουσίασης πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών του Δικτύου.(β) Δραστηριότητες για συνεργασία με άλλα δίκτυα και συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα.


6. Δραστηριότητες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα, έργα, τεχνολογικές πλατφόρμες και

οργανισμούς, καθώς και σε αναπτυξιακές δράσεις.

7. Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών για τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων στις περιοχές

ενδιαφέροντος του δικτύου.

Copyright 2011 Δραστηριότητες . Custom Footer text
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free