Πρώτη Συνάντηση

Εκτύπωση

Τον Ιούλιο του 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των επικεφαλής του δικτύου.