Έναρξη του Δικτύου

Εκτύπωση

Τον Ιούλιο του 2009 εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών η πρόταση για το Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Έρευνας στη θεματική περιοχή: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ.