Καλώς Ήλθατε

Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, που ανήκουν σε ερευνητικές ομάδες εργαστηρίων των παραπάνω Τμημάτων, συγκροτούν Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Έρευνας στη θεματική περιοχή: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ.

Σκοπός του Δικτύου

Εκτύπωση

Σκοπός του δικτύου είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα δίκτυα στο επιστημονικό αντικείμενό του. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει προσπάθεια καλύτερου συντονισμού των εκπαιδευτικών αντικειμένων που αφορούν το δίκτυο και διδάσκονται στα επιμέρους τμήματα. Στόχος είναι, από τις συνεργασίες αυτές να προκύψουν κοινές εργασίες και προτάσεις για αναπτυξιακά προγράμματα, οργάνωση συνεδρίων και εκπαίδευση μηχανικών.


Copyright 2011 Σκοπός του Δικτύου. Custom Footer text
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free