Μέλη του Δικτύου

Εκτύπωση

Μέλη του δικτύου

 

(α) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών:

1. Θεόδωρος Αντωνακόπουλος, καθηγητής.

2. Γρηγόριος Καλύβας, αναπληρωτής καθηγητής.

3. Σταύρος Κουλουρίδης, λέκτορας.

4. Σταύρος Κουμπιάς, καθηγητής.

5. Δημήτρης-Αλέξανδρος Τουμπακάρης, επίκουρος καθηγητής.

 

 

 

(β) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

6. Γεώργιος Αλεξίου, καθηγητής.

7. Μάνος Βαρβαρίγος, καθηγητής.

8. Κυριάκος Βλάχος, επίκουρος καθηγητής.

9. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, καθηγητής.

10. Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής.Συντονιστής του Δικτύου αρχικά ορίζεται ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Αντωνακόπουλος.